Codeigniter 2.0.2, TinyMCE lub CKEditor – atrybut style usuwa się po zatwierdzeniu formularza

Jeśli korzystasz z WYSIWYG TinyMCE lub CKEditor oraz z framework’a CodeIgniter w wersji >2.0, możesz natrafić na problem znikających styli.  Nadajesz styl np. <span style=”color:blue;”></span> […]